تبلیغات
مخصوص دانش آموزان سال سوم راهنمایی - سوالات حرفه و فن

امروز:

سوالات حرفه و فن

نمونه سوالات حرفه و فن واحد 1 تا 4
البته بدون جواب !

-  انسان چگونه می تواند کرات آسمانی را تسخیر کند ؟

2-  انسان چگونه می تواند پرسش های بسیاری را که در ذهن خود دارد پاسخ دهد ؟

3-  انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود ............... را گرد آوری کرده ............ می کند و پس از تجربه و آزمایش ..................... می نماید .

4-  چه عواملی سبب شدند تا انسان اقدام به ساخت و به کار گیری تلسکوپ و سفاین فضایی بنماید ؟

5-  وظیفه ی میلیارد ها سلول عصبی تشکیل دهنده ی مغز انسان چیست ؟

6-  ظرفیت مغز انسان به چه میزانی است و آیا انسان می تواند از تمامی ظرفیت مغز خود استفاده نماید؟ توضیح دهید .

7-  انسان چگونه می تواند از ظرفیت های مغزش بیشتر استفاده کند ؟

8-  در اسلام ............. تفکر از ................. عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است .

9-  شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی چه اهمیتی دارد ؟

10- چگونه بحث های گروهی موجب رشد تفکر و خلاقیت می شود ؟

11- چگونه مسکن انسان در مقایسه با مسکن دیگر  موجودات دچار تغییر و تحول شد ؟

12- درگیر شدن انسان با مسائل و یافتن راه حل برای آن ها در واقع نشانه ی چسیت ؟

13- از عوامل موثر در ارائه ی ایده های نو داشتن ..................... است که برای این مهم به ................. و ..................... نیاز است .

14- ایده های ارائه شده برای بالا بردن کیفیت و استفاده برتر و بیشتر از محصولات فناوری که در گذشته ساخته شده اند از ..................... سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را ...............می کنند .

15- چگونه می توان وسایل جدیدی تولید کرد و یا به تکمیل تولیدات پیش پرداخت ؟

16- نوآوری را تعریف کنید ؟

17- اولین تایر بادی اتومبیل در چه سالی و توسط چه شخصی اختراع شد ؟

18- در چه سالی و توسط چه شخصی تایر های بادی تامیسون با طرح اصلاحاتی متناسب با اتومبیل های اختراع شده تغییر یاقت و چرا تا این زمان از این تایر ها استفاده نشده بود ؟

19- یکی از مهم ترین مراحل تولید محصول فناوری مرحله ی ............. و ............. است مانند انتخاب پارچه ای ویژه برای لباس آتش نشان .

20- پارچه ای که لباس آتش نشان انتخاب می شود باید چه ویژگی ها یا خصوصیاتی داشته باشد ؟

 

21-  برای تولید لباس آتش نشان ها باید به ..................... مورد استفاده در برابر آتش ................و سبکی و .................. آنها توجه کرد .

22- به طور کلی در تولید محصولات فناوری رعایت .................. ضروری  است مانند : استفاده از لباس های .............. در رادیو لوژی موقع کار.

23- برای استفاده از موادی که دارای پرتو خطر ناک هستند مانند اشعه ی ایکس یا گاما باید به چه اصول بهداشتی توجه کرد ؟

24- چرا تولید کنندگان به هنگام خرید وسایل برگ راهنمایی را به مشتری می دهند ؟

25- یکی از اصولی که برای تولید محصولات فناوری مورد توجه قرار می گیرد و اساس کار فناوران است ................... می باشد که پس از تولید محصول به عنوان .................صورت می گیرد .

26- تولید انبوه یک محصول بدون این که نمونه ی اولیه ی آن مورد ارزشیابی قرارگیرد ................... است .

27- آیا هر ایده ای که ارائه می شودو به فناوری منجر می گردد در همان زمان مطرح شده به کار گرفته می شود ؟ مثال بزنید .

28- پس از تولید یک اتوی برقی در جهت ارزیابی محصول چه سوالاتی مطرح می شود؟

29- زیبایی محصولات فناوری شامل دو بخش است آن ها را نام ببرید .

30- زیبایی در ساخت محصول یعنی چه ؟

31- زیبایی در بسته بندی محصول یعنی چه وچرا انجام می گیرد ؟

32- به هنگام ارائه ی طرح به چه اصولی باید توجه کرد ؟

33- سیستم های پیچده معمولا از چند سیستم............... تشکیل یافته اند که هر یک از آن ها برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی سیستم اصلی ایجاد می شوند .

34- دوچرخه یک سیستم است ؛ این سیستم اصلی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است ؟ نام ببرید.

35- سیستم انتقال قدرت در دوچرخه شامل چه اجزایی است؟

36- چگونگی انتقال قدرت و حرکت دوچرخه به جلو را بنویسید .

37 چگونگی کار سیستم برق رسانی در دوچرخه را بنویسید .

38- وظیفه ی سیستم هدایت و فرمان در دوچرخه چیست ؟

39- برای باز داشتن سیستم دوچرخه از حرکت چه باید کرد ؟ توضیح مختصری بدهید .

40- در دوچرخه یا وسایل نقلیه اگرسیستم هدایت و فرمان وجود نداشت چه مشکلی پیش می آید؟

41- هنگام رکاب زدن ؛ به چرخ عقب دوچرخه چه نیرویی وارد می شود؟

42- سیستم بدنه یا اسکلت در دوچرخه چه وظیفه ای دارد ؟

43-قسمت های اصلی بدنه یا اسکلت را در دوچرخه نام ببرید .

44- انواع سیستم های هشدار دهنده را در دوچرخه نام ببرید .

45- چرا چرخ خیاطی یک سیستم پیچیده است ؟

46- سیستم های فرعی چرخ خیاطی  را نام ببرید .                                        

47- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید .

48- سیستم انتقال قدرت در چرخ خیاطی دستی چگونه عمل می کند ؟

49- در چرخ خیاطی برقی سیستم انتقال قدرت چگونه عمل می کند ؟

50- سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟

51- بدنه یا اسکلت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟

52- چرخ های خیاطی جدید به سیستم های رایانه ای ویژه ای مجهز شده اند که انواع دوخت مانند .............. و ............... و ................. را انجام می دهند .

53- رایانه حاصل چیست ؟ و توسط آن چه کارهایی صورت می گیرد ؟

54- استاندارد یعنی چه ؟ تعریف کنید .

55- در ایران وسایر کشورها برای ارزیابی از محصولات فناوری مانند شوینده ها ,مواد غذایی, ابزارها و وسایل چه سازمانی به وجو دآمده است ؟

56- در سطح جهانی موسسه ی بین المللی استاندارد چه وظیفه ای دارد ؟

57- چرا در هر کارخانه ای مواد غذایی , یک آزمایشگاه وجود دارد ؟

58- چگونه می توان توسط رایانه یا سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کرد ؟

59- چرا وسایل حمل و نقل قدیمی تغییر کردند ؟

60- وسایل نقیله ی قدیمی و جدید از نظر ساختمان چه تفاوت ها یا شباهت هایی داشتند

61- چرا روی بسته های  آدامس و بیسگویت از تصاویر ورزشکاران , ماشین و... استفاده می کنند ؟

62- چرا محصول پس از تولید مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟

63- هنگام دوچرخه سواریبه چه نکات ایمنی باید توجه کرد ؟

64- سیستم های فرعی یک گیاه را نام ببرید .

65- سیستم های فرعی بدن انسان رانام ببرید .

1-    برای خاموش و روشن کردن یک لامپ از دو نقطه از چه مداری استفاده می کنیم ؟

2-     کار کلید تبدیل چیست ؟

3-     کلید تبدیل دارای ..............مشترک و .............. غیر مشترک است .

4-     موتور الکتریکی ماشینی است که ................... را به .................. تبدیل می کند و بیشترین مصرف را در وسایل الکتریکی دارد و به تناسب کاربرد در ابعاد مختلف از بسیار کوچک در کارهای ............... و ................ تا ابعاد بسیار بزرگ در ................... مورد استفاده قرار می گیرد .

5-     قسمت های اصلی موتور الکتریکی را نام ببرید .

6-     جارو بک یا جارو نگهدار چه نقشی در در موتور الکتریکی دارد ؟

7-     اجزای تشکیل دهنده ی موتورالکتریکی را نام ببرید .

8-     روتور چیست ؟

9-     اسناتور چیست ؟ تعریف کنید .

10-باد بزن در موتور الکتریکی چه نقشی دارد ؟

11-بدنه و محفظه ی موتور الکتریکی چه وظیفه ای دارد ؟

12-قرن 21 را قرن............. و .............. نامیده اند و گسترش اطلاعات ثمره ی پیشرفت .................. مانند رایانه و ماهواره مخابراتی است .

13-پنچ قطعه ی الکترونیکی را نام ببرید .

14-همه ی اجسام دارای مقاومت الکتریکی هستند ولی جسمی که ..............را ........... عبور می دهند ......................دارد .

15- در مدارهای الکتریکی مقاومت را به چه صورتی نشان می دهند ؟

16- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی و علامت نشان دهنده یان چگونه است ؟

17- آوومتر یا مالتی متر عقربه ای (آنالوگ) چیست ؟

18- مالتی متر د یجیتالی مقدار کمیت های الکتریکی را به صورت ............نشان می دهد .

19- سلف چیست ؟ تعریف کنید .

21- سلف ..................را در خود ذخیره کرده و در مواقع مورد نیاز به .................... تحویل می دهد .

22- از سلف در الکترونیک چه استفاده ای می شود ؟

23- ترانزیستور چیست ؟ و قبل از آن در وسایل الکترونیکی از چه قطعه ای استفاده می شد؟

24- شکل و علامت ترانزیستور چگونه است ؟

25- در ترانزیستور حروف "B؛C؛E" هر کدام مشخص کننده ی چیست ؟

26- عمل ترانزیستور شبیه یک ..................... قابل کنترل است .

27- کار ترانزیستور چیست ؟

28- واحد اندازه گیری کمیت های الکتریکی را .................... در سطح ملی یا بین المللی تعیین می کند .

29- نقشه ی سیستم کشی حقیقی و فنی کلید تبدیل ( دو کلید با یک لامپ ) را رسم کنید .

 

1-    برای داشتن یک زندگی سالم چه باید کرد ؟

2-    میکروب چیست ؟ تعریف کنید .

3-    بیماری واگیر دار چه بیماری است ؟ تعریف کنید و مثال بزنید .

4-    بدن انسان دارای ................... است که در مقابل میکروب ها مقاومت می کند امّا گاهی .................. بدن کافی نیست و میکروب ها بر انسان غلبه کرده و او را بیمار می سازند .

5-    چرا بیماری های واگیر دار اغلب موجب معلولیت و حتی مرگ تعداد زیادی از کودکان می شوند ؟

6-    موثرترین راه پیشگیری از بیماری ها به ویژخ بیماری های واگیر دار چیست ؟

7-    کدام بیماری بر اثر واکسیناسیون همگانی نابود شده و کدام بیماری در حال نا بودی است ؟

8-    راه انتقال بیماری ایدز که دانشمندان موفق به کشف واکسن و راه درمانش نشده اند شبیه بیماری .................... است که با ......................... به سادگی قابل پیشگیری است.

9-    برای پیشگیری از بیماری ها علاوه بر واکسیناسیون به چه نکاتی باید توجه داشت ؟

10- واکسن چیست ؟ تعریف کنید .

11- واکسن به چه صورت هایی وارد بدن می شود ؟

12- ایمن سازی یعنی چه ؟

13- چگونه واکسن از بیمار شدن فرد جلوگیری می کند ؟

14- چگونه دانشمندان موفق به کشف واکسن شدند ؟

15- هفت بیماری مهم کودکان را که با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند نام ببرید .

16- کودکی که واکسینه نشده باشد با چه مشکلاتی مواجه می گردد ؟

17- آیا ممکن است پس از واکسیناسیون , کودک به بیماری مبتلا گردد ؟ مثال بزنید .

18- چرا کودک باید در محیطی سالم , امن و پر نشاط زندگی کند ؟

19- چرا کودک تازه متولد شده به مراقبت بیشتری نیاز دارد ؟

20- رشد به معنای ...................اندازه ی مختلف اعضای بدن است .

21- تکامل یعنی چه ؟

22- رشد و تکامل کودک از چه دوره ای شروع می شود و به چه عواملی بستگی دارد ؟

23- کودک در هنگام تولد استعدادها و خصوصیاتی را با خود به همراه دارد که آن ها را از .  ................. و ............... و ..................... به ارث برده است اما شکوفایی استعدادها , رشد و سلامت او به شرایط و ..................... زندگی او بستگی دارد .

24- مراقبت از کودک از چه هنگامی شروع می شود تا چه موقع ادامه دارد ؟

25- مراقبت های قبل از ازدواج به چه علت انجام می گیرد ؟

26- برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی چه باید کرد ؟

27- مراقبت های دوران بارداری چگونه است ؟

28- برای حفظ سلامت مادر و جنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باید به او واکسن ................. تزریق شود و زایمان هم در محیطی ................ و زیر نظر ................... انجام گیرد .

29- چه عواملی سبب می شود که بعضی از کودکان از بدو تولد به معلولیت ها و بیماری های جسمی و روانی مبتلا شوند ؟

30- رشد و تکامل کودک از ................. تا ................ بسیار سریع و یادگیری او از همان ................... آغاز می شود و والدین و مراقبان کودک باید علاوه بر نیازهای .................. به نیازهای ................... و .................... او توجه کنند .

31- شیر مادر برای تغذیه ی کودک چه ویژگی هایی دارد ؟

32- پس از شش ماهگی , کودک علاوه بر شیر مادر به .................... نیاز دارد که باید تازه , سالم و حاوی موادغذایی ................... باشد .

33- محل خواب و استراحت کودک باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

34- بهداشت فردی کودک باید چگونه انجام گیرد ؟

35- برای حفظ سلامت دندانهای کودک قبل و بعد از دو سالگی چه باید کرد ؟

36- مراقبت های بهداشتی درمانی کودک شامل چه مواردی است ؟

37- بهداشت روانی کودک شامل چه مواردی است ؟

38-  آموزش و بازی کودک چه ارتباطی با یکدیگد دارند ؟

39- برای ایمنی کودک در برابر حوادث به چه نکاتی باید توجه داشت ؟

40- اگر در منزل مراقبت از بیمار را به عهده داریم به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

41- چرا بستری شدن بیمار به خصوص کودک در منزل بهتر است ؟

42-  علائم حیاتی بدن که در شناخت بیماری به پزشک کمک می کنند کدامند ؟

44- چگونه می توانیم به وجود تب بدون دماسنج پی بریم ؟

45- برای تشخیص دمای دقیق بدن باید از .................. استفاده کرد .

46- تنفس طبیعی ............. و ............. است که در اثر بیماری ممکن است تنفس .............. و عمیق و کند و تند شود .

47- برای بهبود سریع بیمار به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

 

1-    یکی از فرآورده های مهم چوب .............. است که .................................. به دست می آید .

2-    روش تهیه ی کاغذ را بنویسید ؟

3-    انواع فیبررا نام ببرید .

4-    ویژگی فبیر MDF  چیست ؟

5-    از فیبر MDF بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

6-    روکش مصنوعی چگونه تهیه می شود و چه کاربردی دارد ؟

7-    چرا در ساخت میز آشپزخانه از روکش مصنوعی استفاده می شود ؟

8-    فرآورده های چوب را نام ببرید .

9-    از ترکیبات کمپوزیت چوب می توان صفحات ............... و .................. را نام برد که از آنها به عنوان .................. برای .......................... در حداقل زمان استفاده می شود .

10- از ترکیب ذرات چوب یا یونولیت و سایر مواد می توان صفحات........ و ........... را تولید و در مکان هایی مانند سالن های کنفرانس و سینما به کار برد .

11-صفحات چوب سیمان را می توان توسط ................ یا ................تغییر داد و در طرح های گوناگون مثل آجر به کار برد .

12- چوب به عنوان مواد غذایی مورد هجوم .............. و ............... قرار می گیرد و تخریب می شود .

13- چگونه قارچ ها موجب تخریب چوب ها می شوند ؟

14-  چوب پوسیده توسط قارچ ها به سهولت توسط ................... شکسته شده و از هم جدا می گردد .

15-  در بین حشرات چوبخوار .............. و..................... بیشترین صدمه را به چوب می زنند و باعث ایجاد تونل و دالان در داخل چوب شده مصنوعات چوبی را ............... می سازند .

16-  چگونه می توان چوب سالم را از چوبی که توسط حشرات خورده شده تشخیص داد؟نوشته شده در : چهارشنبه 30 دی 1388  توسط : همکلاسی .    نظرات() .

Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:43 ب.ظ
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
Where is the Achilles heel?
شنبه 14 مرداد 1396 06:25 ب.ظ
you are truly a excellent webmaster. The site loading pace is amazing.
It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
Moreover, The contents are masterwork. you've done a excellent process in this topic!
http://cristinboniello.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:38 ب.ظ
This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!
How do you stretch your Achilles?
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:46 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Exceptional work!
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:16 ق.ظ
It's really very difficult in this busy life
to listen news on Television, thus I simply use the web for that purpose, and take the hottest information.
مریم
شنبه 9 فروردین 1393 05:21 ب.ظ
سوال بدون جواب بدرد نمیخوره
بنده خدا
یکشنبه 8 بهمن 1391 03:35 ب.ظ
پس اگه سؤالش هست جوابش کوووووووووووووووووووووو
بنده خدا
یکشنبه 8 بهمن 1391 02:09 ب.ظ
پس اگه سؤالش هست جوابش کوووووووووووووووووووووو
م
شنبه 8 مهر 1391 09:38 ق.ظ
من هم نظر مطهره را دارم .
نازی
پنجشنبه 30 شهریور 1391 04:48 ب.ظ
خیلی عالی بود.
واقعا مدتی بود که دنبال یه همچین سایتی می گشتم.
متشکرم.
مطهره
یکشنبه 4 مهر 1389 01:34 ب.ظ
شما اصلا به سوالات مراحل تفکر در خل مشکلات اشاره ای نکرده اید.لطفا برای این قسمت ها سوال بگذا رید همکلاسی !
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر